EVS: ervaren partner in Landbouwgrond Investeringen

Zoekt u een alternatief voor vastgoedinvestering in stenen?
En wilt u daarbij wel het vooruitzicht hebben op bovengemiddelde waardestijging?
Dan kan investeren in Europese landbouwgrond een prima optie zijn.

Investeren in landbouwgrond wordt sinds jaar en dag gezien als een aansprekende vorm van vermogensopbouw. Essentieel daarbij is kennis over het betreffende perceel.
Wat zijn de lokale regels? Welke uitbreidingsplannen spelen er? Welke beperkende regels op flora- en faunagebied zijn cruciaal?
De feitelijke informatie hierover moet glashelder zijn. Als u zoekt naar spreiding binnen uw vastgoedportefeuille, is een investering in deze vorm zeker het overwegen waard.

Investeren in landbouwgrond is het spreiden van risico’s binnen een vastgoedportefeuille met de mogelijkheid van het realiseren van een aantrekkelijke waardestijging naar de toekomst toe.

Investeren in Europese landbouwgrond

Deze inverstering was voorheen alleen weggelegd voor grote spelers die toegang hadden tot de grondmarkt. Denk aan gemeenten, projectontwikkelaars en grote institutionele investeerders waaronder banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
Voor kleine(re) en middelgrote particuliere- en zakelijke investeerders ligt de grondmarkt al enige tijd open. Dit alles ten gevolge van de mogelijkheid van verkaveling of het verkrijgen van een onverdeeld aandeel in een perceel.

Profiteren van stijgende waarde

Een lange termijn trend is zichtbaar. Waarbij binnen Europa landbouwgronden wordt omgezet naar bouwgrond of wordt toegevoegd aan agrarische projecten.

Koopt u landbouwgrond als vastgoed investering? Dan profiteert u van zowel direct- als indirect rendement.

Door pacht of verhuur ontvangt u een jaarlijks terugkerend rendement. Daarnaast profiteert u ook van een indirect rendement. Door de stijging van de waarde van landbouwgrond en toenemende vraag of door mogelijk een bestemmingswijziging die wordt gerealiseerd.

Wat bepaalt de prijs van landbouwgrond?

De prijzen voor landbouwgronden variëren sterk binnen Europa. De belangrijkste factoren die daarbij een cruciale rol spelen zijn de strategische – en geografische ligging. De demografische ontwikkelingen en de kwaliteit van de grond.

Vroeger kregen veel zoons en dochters, van hun vader of grootvader één goed advies mee. 

“Als je wilt investeren, investeer dan in landbouwgronden”

Waarom Investeren met EVS in Landbouwgrond

Strenge selectie door EVS

Bij het aanbieden van landbouwgrond zijn een aantal criteria voor EVS bepalend voor de uiteindelijke keuze van de aankoopbemiddeling.

Allereerst verrichten wij een uitgebreid vooronderzoek. Hier kijken we in hoeverre een gemeente of provincie in haar meerjarenramingen en beleidsnota’s melding maakt van de mogelijke ontwikkeling van groeikernen. Ook zoeken we naar overige mededelingen die verwijzen naar een mogelijke toekomstige bestemmingswijziging van een bepaald stuk landbouwgrond. EVS is gespecialiseerd in het analyseren van dergelijke omstandigheden. Zijn de perspectieven gunstig? Dan komen we in actie.

Van een hele andere omvang is de keuze door EVS voor aankoop van agrarische projecten met vruchtbare landbouwgrond in Oost-Europa. Landbouwgrond met een minimale oppervlakte van 50 hectare aaneengesloten. Ook hiervoor geldt dat factoren als strategische- en geografische ligging. De demografische ontwikkelingen en de kwaliteit van de grond spelen een cruciale rol. Zij zijn bepalend voor de toekomstige waardeontwikkeling van landbouwgrond en/of het jaarlijkse rendement.

Landbouwgrond met concrete plannen

EVS beschikt over een groot Europees netwerk. Daardoor is EVS in staat door geheel Europa landbouwgronden aan te bieden. Hierbij spelen we in op concrete plannen voor het ontwikkelen van bouw- of agrarische projecten. Denk daarbij aan landbouwgrond die wordt ingezet voor de realisatie van:. bedrijfsparken, woonwijken, recreatieve doeleinden, zorgcomplexen (in rustieke omgevingen) specifieke agrarische programma’s (als biologische voedselproductie).

Full-service van EVS in heel Europa

EVS begeleidt bij aan- en verkoop van onroerend goed in heel Europa. EVS kan o.a. voor u planologisch onderzoek, bodemonderzoek en plan- projectontwikkeling laten uitvoeren. Verder kan EVS het beheer inrichten van onroerend goed (dat wordt aangehouden binnen en buiten Nederland). Ook kunnen we voor u subsidieverzoeken beoordelen en indienen bij de betreffende instanties.

 

Ook investeren in Nederlandse landbouwgronden?

EVS bespreekt graag met u de mogelijkheden.
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.