Investeren in Nederlandse Landbouwgrond?

Bevolkingsgroei in Nederland

Het woningtekort in Nederland verdubbelt de komende jaren van 150.000 eenheden naar 300.000 woningen in 2020. Deze inschatting is gebaseerd op meerdere onderzoeken van wetenschappelijke bureaus aan de hand van de trends in de bouwproductie en demografische ontwikkelingen in de nabije toekomst. De Nederlandse bevolking zal volgens het CBS ten minste tot het jaar 2040 blijven groeien waarbij vooral de achterblijvende bouwproductie van nieuwbouwwoningen bijdraagt aan het groeiende tekort aan betaalbare woningen. Als u dit tekort plaatst tegenover de sterke groei van het aantal huishoudens in Nederland, dan is maar 1 conclusie mogelijk: de vraag naar woningen in Nederland zal sterk blijven toenemen. Zowel voor de sociale sector als de vrije sector. Als de productie van nieuwbouwwoningen niet snel toeneemt, zal de druk op de woningmarkt steeds verder toenemen.

Schaarste van Nederlandse landbouwgrond

Er is een grote verbetering te zien in de bouwsector wanneer we terugkijken op de afgelopen jaren. Door het inhalen van de achterstand van de vraag naar nieuwbouwwoningen door het versneld afgeven van bouwvergunningen in samenhang met de bevolkingsgroei zal landbouwgrond schaarser worden.

Investeren voor particuliere, zakelijke- en institutionele investeerders

De afgelopen 10 tot 15 jaar is de grondmarkt, vooral als het gaat om de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen, aanzienlijk veranderd. Zo hebben tussen 1990 en 1995 projectontwikkelaars op grote schaal grondposities ingenomen op de door het Rijk aangewezen Vinex-locaties. Andere marktpartijen volgden waaronder banken, pensioenfondsen, aannemers en woningbouwcorporaties.

[expand title=”Lees meer…”]

Deze ontwikkeling deed zich later ook voor op niet-VINEX-locaties. Door de mogelijkheid van verkaveling zijn in Nederland de posities van de spelers op de grondmarkt echter drastisch veranderd. Ook (kleine) particuliere investeerders hebben nu toegang tot de grondmarkt.

Particuliere en institutionele investeerders beseffen dat grond een duurzaam en hoogwaardig bezit is. Dankzij de dichte bevolkingspopulatie in Nederland is grond als een schaarstegoed te beschouwen.
Vak apart

De mogelijkheden om de kenmerken en de potentie van grondposities te beoordelen, is een vak op zich. Onder meer de ligging, huidige bestemming en het toekomstperspectief van grondposities, zijn daarbij belangrijke elementen om rekening mee te houden. Alleen zo is te beoordelen in hoeverre een investering in bepaalde grondposities wel of niet aantrekkelijk zijn met het oog op toekomstige waardestijgingen. Hier komt dan ook de expertise van EVS om de hoek kijken.

[/expand]

Waarom investeren in Nederlandse landbouwgrond?

→ De bevolkingsgroei zal ook de komende jaren onverminderd aanhouden.
→ Grond wordt steeds schaarser.
→ Grond wordt gezien als een aantrekkelijk tastbaar bezit en is vrij verhandelbaar.
 

Ook investeren in Nederlandse landbouwgrond?

EVS bespreekt graag met u de mogelijkheden.
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.