Investeren in de agrarische groeimarkt? Landbouwgrond in Roemenië biedt interessante opties.

EVS begeleidt zowel particuliere- als institutionele investeerders bij de aan/verkoop landbouwgrond in Roemenië. Ook bemiddelen we bij de exploitatie van de grond.

Waarom investeren in de agrarische groeimarkt ?

Na uitgebreid onderzoek heeft EVS gekozen voor Roemenië als interessant investeringsgebied. Dit om te profiteren van de agrarische groeimarkt. De groei van de wereldbevolking en de toenemende vraag naar hoogwaardige levensmiddelen vereisen een voortdurende verdere ontwikkeling. Van de agrarische sector en een continu streven naar hogere opbrengsten in de landbouwsector. Hogere opbrengsten per hectare geven echter ook aan de grondeigenaren het recht om een steeds hogere pachtprijs te vragen.

Het juiste investeringbeleid

Er is een langjarige ontwikkeling gaande waarbij sprake is van een stijgende vraag van consumenten naar ecologisch geteelde producten. Maar er zijn te weinig daarvoor gecertificeerde gronden. Nu al kunnen de grote afzetmarkten zoals Duitsland en Zwitserland niet met eigen producten voldoen aan de binnenlandse vraag. Roemenië biedt bij uitstek de ruimte en het juiste investeringsbeleid om op deze vraag in te spelen.

EVS kijkt naar kenmerken in de agrarische groeimarkt:

Gronden die thans nog een lage aankoopwaarde bezitten.
Landen waar de component arbeidsloon nog laag is.
Gebieden of landen waar de productiecapaciteit per hectare sterk kan groeien
Agrarische markt in Nederland
Investeren in de agrarische markt in Nederland biedt momenteel weinig perspectief. De investeringen zijn hoog en de rendementen laag. Daarnaast staat een laag risicoprofiel. Investeren in landbouwgrond is aantrekkelijk mits daarbij wordt ingespeeld op de productie.  Daarbij in acht nemend dat als afzetmarkt gekozen wordt voor agrarische groeimarkten.
Kijkend naar de stand van de wetenschap en verdere expertise op het gebied van landbouw staat Nederland wat dat betreft wereldwijd aan de absoute top. Het rendement in Nederland bij verhuur bedraagt gemiddeld € 800,- bruto per hectare per jaar. Dit komt neer op een netto rendement na aftrek van alle kosten van 1%. In Roemenië kan dit rendement oplopen naar 6% bruto per jaar. De waardestijging voor agrarisch landbouwgronden bedraagt circa 2% per jaar.

Roemenië, een land met toekomst

Roemenië staat bekend om zijn goede landbouwgronden. Het land was niet voor niets voorheen onderdeel van de ’Graanschuur van Europa’. Kwalitatief goede landbouwgrond is de basis van een succesvolle teelt. De actuele grondprijzen in Roemenië zijn laag. Duidelijk lager in vergelijking met soortgelijke grond in West-Europa, (maar stijgen in verhouding sneller in waarde dan diezelfde gronden in West-Europa)

Grond: prijsstijging
Roemenië kan thans de binnenlandse vraag naar voedsel niet dekken. Er wordt groente en fruit geïmporteerd terwijl er voldoende grond beschikbaar is voor eigen productie. Met de te verwachten landbouwontwikkeling zal de vraag naar grond (en dus de prijs) stijgen.

EU
Roemenië is een lidstaat van de Europese Unie. Er gelden in veel gevallen dezelfde spelregels voor landbouwproductie als in andere delen van Europa. Ook kunnen producten op de Europese interne markt zonder importrestricties worden verkocht. Het is dan ook niet vreemd dat de belangstelling voor aankoop van landbouwgrond in Roemenië momenteel voorzichtig aan het aantrekken is.

 

Investeren in de agrarische groeimarkt?

EVS bespreekt graag met u de mogelijkheden.
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.