Is investeren in Europese vastgoedfondsen iets voor u?

Wanneer is investeren in vastgoedfondsen iets voor u . Als u de verantwoordelijkheid en de lasten van een directe investering in Europees vastgoed niet wilt dragen. Daarom kunt u ook op een indirecte manier investeren in Europees vastgoed. Deelnemen in een vastgoedfonds kan via de beurs (open-end fonds) of in een besloten fonds (closed-end, vaak niet beursgenoteerd).

EVS en haar partners selecteren en screenen vastgoedfondsen en fondsbeheerders door heel Europa.

Deelnemen door aankoop van participaties in een vastgoedfonds met een aantrekkelijk dividendrendement is flexibeler dan een directe investering in vastgoed. Het is eenvoudiger om in- en uit te stappen en om de marktontwikkelingen en trends te volgen. Als u uw beleggingsportefeuille wilt spreiden, is het aan te raden om vastgoedfondsen in uw investeringsoverweging mee te nemen.

Wilt u gebruik maken van onze uitgebreide expertise op het terrein van het  vastgoedfonds? Meldt u zich dan aan om op de hoogte te blijven van deze fondsen die EVS na uitgebreide screening selecteert.

Ook investeren in Europese Vastgoedfondsen?

EVS bespreekt graag met u de mogelijkheden.
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.

Voor- en nadelen van indirect investeren in vastgoedfondsen

Op verschillende manieren kunt u de risico’s van investeringen in (besloten) vastgoedfondsen spreiden. U kunt kijken naar de allocatie en naar de verschillende vormen van vastgoed. Het investeren in vastgoedfondsen heeft voor- en nadelen. Hieronder zetten we ze op een rij:

Indirect beleggen in vastgoed kan door deel te nemen in een of meerdere al dan niet beursgenoteerde vastgoedfonds. De meeste Europese beurzen verhandelen fondsen met vastgoed waarin u kunt beleggen.

Voordelen:

Deskundigheid is niet nodig: dit laat u over aan fondsbeheerders.

Door het participeren in verschillende vastgoedfondsen kunt u risico’s spreiden.

De verhandelbaarheid van een fonds hangt sterk af van de structuur van het fonds.

Nadelen:

Het beleid dat de beheerder van het fonds voert is lastig te volgen.

Als investeerder heeft u geen invloed op het aan- en verkoopbeleid van het fonds.

In tegenstelling tot direct investeren in vastgoed zijn uw investeringen gevoelig voor koersfluctuaties op de beurs.

Als u wilt beleggen in besloten vastgoedfondsen zijn er verschillende fondsstructuren denkbaar die juridisch van elkaar verschillen. Denk aan een vastgoedobligatie, een CV (commanditaire vennootschap) of een maatschap. Hieronder beschrijven we kort de voor- en nadelen.

Voordelen:

Er is geen direct verband met koersfluctuaties op de effectenbeurzen.

Het rendement is vaak hoger dan bij vastgoedfondsen op de beurs.

U bent meer betrokken en hebt meer invloed dan bij open vastgoedfondsen.

Nadelen:

Hoger risico dan bij beursgenoteerde vastgoedfondsen.

Spreiding van besloten fondsen zijn niet altijd optimaal.

Verhandelbaarheid is moeilijker dan die van vastgoedfondsen op de beurs.