Investeren in de toenemende vergrijzing? Investeer samen met EVS in zorgvastgoed

De Europese zorgvastgoedmarkt is in beweging in het bijzonder door de alsmaar toenemende vergrijzing. Niet alleen de zorgvraag neemt structureel toe maar ook het investeren in zorgvastgoed. Er is een behoefte aan nieuwe woonconcepten die inspelen op wonen en de zorg van nu.

EVS werkt op het gebied van zorgvastgoed samen met een professioneel netwerk van ontwikkelaars. Deze zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling of herontwikkeling van zorgvastgoed. Als investeerder kunt u een beroep doen op deze ervaring en expertise.

EVS brengt namelijk investeerders in contact met zorgontwikkelaars.

Toename 75-plussers 2014-2040 in Nederland

De toename van het aantal ouderen in Nederland in absolute zin doet zich vooral voor in de stedelijke omgeving. Het aantal 75-plussers verdubbelt tot 2040 en neemt in heel Nederland toe. Echter de mate waarin verschilt sterk per regio.

Regio’s die naar verwachting de sterkste procentuele en/of absolute stijging bieden. Deze zijn voor investeerders in zorgvastgoed de beste perspectieven. Hier groeit de vraag naar zorg het sterkst.

Vergrijzing in Europa

De gemiddelde leeftijd in de meeste Europese landen stijgt. Hieruit volgt dat er steeds meer oudere mensen zijn in verhouding tot de werkende bevolking. Vandaar dat vergrijzing verstrekkende gevolgen kan hebben voor de samenleving en de zorgsector. Nu werken nog vier Europeanen op elke gepensioneerde. Halverwege deze eeuw zullen er namelijk volgens prognoses er nog maar twee zijn. Daarom zet de Europese Unie zich in voor maatregelen om goed met de vergrijzing om te gaan. De vergrijzing van de bevolking en de daling van het geboortecijfer hebben op termijn grote gevolgen. Echter zullen deze zeker een positieve uitwerking hebben op zorgvastgoedinvesteringen in Europa.

Investeren in zorgvastgoed?

EVS bespreekt graag met u de mogelijkheden.
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.