TOPLOCATIES IN EUROPA

Op basis van onze visie en marktkennis bieden wij u courante en daarmee in potentie winstgevende landbouwgronden en vastgoedprojecten in specifieke Europese regio’s. Door onze scherpe selectie en aankoop van gronden en vastgoedobjecten bieden wij u interessante vooruitzichten op toekomstige waardestijgingen en gezonde rendementen (op basis van huur, pacht, etc). Wij onderbouwen onze selectie onder meer aan de hand van uitgebreide researchrapporten en analyses van de omgevingsfactoren. We nemen daarbij ook overige ter zake doende factoren mee die medebepalend zijn voor te verwachten toekomstige waardestijgingen.

FINANCIEEL EN FISCAAL ADVIES

EVS heeft zich versterkt met een team van externe partners waardoor de expertise die wij u bieden veel verder gaat dan alleen aankoopbegeleiding. Aspecten die niet direct voor de hand liggen maar wel degelijk kunnen meespelen bij een aankoopbeslissing zijn onder meer:

Nalatenschapsplanning,

Vermogens- en inkomensplanning vanaf pensioendatum,

Inkomensvoorzieningen bij arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

Deze aandachtspunten moeten zeker niet onbenoemd blijven bij een investering met een deel van uw vermogen. Het is dan een geruststellende gedachte te weten dat u ook daarvoor bij ons aan het juiste adres bent.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Om tot een juist inzicht te komen in hoeverre uw investering voldoet aan uw eigen doelstellingen en verwachtingen, is het belangrijk los te komen van de waan van de dag. Onze werkwijze is er op gericht u stap voor stap te begeleiden bij het nemen van de juiste investeringsbeslissingen. Wat ons betreft zijn die gebaseerd op een realistische interpretatie van beschikbare cijfers en feiten. Ook kijken we naar omstandigheden die op uw situatie en potentieel aan te kopen investeringsobject van toepassing zijn.